In de tuin...

In de tuin staan 40 moestuinbakken, er komt een kas voor het opkweken van onze gewassen, een duurzaam waterpunt dat ons dakwater opvangt en waarmee we op die wijze met regenwater kunnen wassen en bewateren, er komt ook een wormenbak en composthoop, een punt waar we de educatie en ontmoetingen kunnen laten plaatsvinden in de buitenlucht, een reeks kunstwerken en een buurtschuur met tuingereedschap dat kan worden uitgeleend aan buurtbewoners.

 

Het uitlenen van het gereedschap zal via Elixer gaan, zij beheren immers ook al de uitleen van kinderboeken, bordspellen en klusgereedschap in lolaBuitenpost. In samenwerking met Kipgoed willen wij ook aangrenzend een mobiel kippenhok plaatsen.

We hebben niets in de volle grond geplaatst zodat de tuin verplaatsbaar blijft. Ook zullen we proberen in de hoogte te werken om ruimte te besparen.

Ook worden de bakken zo ingedeeld dat er drie verschillende indelingen zichtbaar worden. Eén indeling voor het individu, één voor het gezin en één voor de kleine onderneming.

Om de tuin te bewateren willen we gebruik maken van regenwater, hiervoor willen we een watertoren bouwen van een oude IBC-tank. In samenwerking met architecten van Studio Buitenpost willen we een constructie maken die voor constant stromend water zorgt en ook het dakwater van het gebouw van lolaBuitenpost afvoert.

 

Aangrenzend willen we een wastafel maken waar de groentes en overige oogst kan worden gewassen en drinkpunt met kraanwater. Daarnaast plaatsen we ook een oppottafel en bloempotten voor het opkweken en overpotten van de planten.

Het compost station & de wormenbak zullen wederom van gerecycleerde materialen worden gemaakt en worden voorzien van uitlegborden.

De educatieve kant van de tuin

De informatieborden & routing zullen een prominente rol spelen in het aanzicht van de tuin en zullen zo gemaakt worden dat ze begrijpelijk en informatief zijn voor jong en oud, leek en kenner. Zo willen we gebruik maken van simpele iconen die voor alle leeftijden sprekend zijn. Vooral voor de jonge(re) bezoekers willen we ook gebruik maken van sensorische elementen.

 

Naast informatie borden willen we ook gebruik maken van meer kunstzinnige duiding in de tuin. Daarvoor zal India Rose Klap in samenwerking met andere makers enkele (geluids)kunstwerken plaatsen die op creatieve wijze aspecten van het voedselsysteem en de natuur belichten. Om er zeker van te zijn dat zowel de informatie borden, routing als kunstwerken duidelijk zijn voor de (jonge) bezoekers zullen we enkele van hen meenemen in het creatieproces.